Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

AKTUALNOŚCI

Życzenia na zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024

Życzenia na zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024

Grafika przedstawiająca życzenia na zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024

21 czerwiec 2024
WIĘCEJ
Zaproszenie do współtworzenia Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok

Zaproszenie do współtworzenia Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok

Grafika promująca zaproszenie do współtworzenia Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok

21 czerwiec 2024
WIĘCEJ
XIII edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

XIII edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Grafika promująca wydarzenie pod nazwą: XIII edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Trwa XIII edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.

W XIII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim albo w języku angielskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła Konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

Zgłoszenie należy złożyć do 16 sierpnia 2024 roku w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przesłać przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo przesłać za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego (: /2447pvjake/SkrytkaESP).

W załączeniu przekazujemy grafikę informacyjną o Konkursie i klauzulę informacyjną z prośbą o zapoznanie się.

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, na podstronie „Edukacja finansowa/Konkurs na pracę doktorską” – link:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/Konkurs o nagrodę Przewodniczącego KNF

Do pobrania:

19 czerwiec 2024
WIĘCEJ
V edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

V edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Grafika poglądowa ulicy w Siedlcach dotycząca V edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza wszystkich fotografów amatorów i fotografki amatorki do wzięcia udziału w V edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.

Temat tegorocznej edycji to: „Przestrzeń mazowieckich, miast, miasteczek i wsi”, dlatego zachęcamy do odkrywania, eksplorowani i uwieczniania układów urbanistycznych i ruralistycznych mazowieckich ośrodków miejskich i wiejskich.

Zgłoszenia można przesyłać do 2 lipca.

Wszelkie informacje o konkursie odnajdą Państwo na stronie:

https://mazovia.pl/pl/konkursy/odkrywamy-nasze-dziedzictwo-v-edycja-konkursu-fotograficznego.html

19 czerwiec 2024
WIĘCEJ
BROSZURA INFORMACYJNA “80. ROCZNICA PRZEJĘCIA BRONI V2 – DWIE MIEJSCOWOŚCI-JEDNA HISTORIA”

BROSZURA INFORMACYJNA “80. ROCZNICA PRZEJĘCIA BRONI V2 – DWIE MIEJSCOWOŚCI-JEDNA HISTORIA”

“Broszura informacyjna “80. rocznica przejęcia broni V2 – dwie miejscowości-jedna historia” to efekt współdziałania uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach i Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Akcji III Most w Przybysławicach. Opracowana została w maju 2024 r. z okazji 80. rocznicy Akcji V2, a wydrukowana dzięki wsparciu Fundacji Totalizator Sportowy.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w niej zawartymi”.

Grafika przedstawiająca broszurę “80. rocznica przejęcia broni V2 – dwie miejscowości-jedna historia”.

 

18 czerwiec 2024
WIĘCEJ
Informacja Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odnośnie systemu QMP

Informacja Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odnośnie systemu QMP

14 czerwiec 2024
WIĘCEJ
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z domków letniskowych na terenie Gminy Sarnaki [Lipiec - Grudzień 2024]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z domków letniskowych na terenie Gminy Sarnaki [Lipiec - Grudzień 2024]

14 czerwiec 2024
WIĘCEJ
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Sarnaki [Lipiec - Grudzień 2024]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Sarnaki [Lipiec - Grudzień 2024]

14 czerwiec 2024
WIĘCEJ
Pociąg "Słoneczny" - informacja o rozkładzie jazdy

Pociąg "Słoneczny" - informacja o rozkładzie jazdy

Już w pierwszą sobotę wakacji na szlak wyruszy pociąg „Słoneczny” do Ustki. „Słoneczny” będzie kursował 7 dni w tygodni przez całe wakacje. Pociąg składa się z nowoczesnych, klimatyzowanych wagonów piętrowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażonych w przewijaki dla niemowląt oraz stojaki na rowery.

Podobnie jak w zeszłym roku, za bilet normalny w jedną stronę z Warszawy do Ustki zapłacimy 75 zł, a do Trójmiasta 60 zł. Sprzedaż biletów rozpocznie się 16 czerwca.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.sloneczny.mazowieckie.com.pl. Bilety na przejazd pociągiem „Słoneczny” można zakupić w aplikacji mobilnej KM, kasach biletowych, na stronie www.bilety.mazowieckie.com.pl, biletomatach KM oraz u kierownika pociągu.

13 czerwiec 2024
WIĘCEJ
Zaproszenie na piknik edukacyjny "Nadbużańska Eko Przygoda"

Zaproszenie na piknik edukacyjny "Nadbużańska Eko Przygoda"

13 czerwiec 2024
WIĘCEJ
Jubileusz 100-lecia OSP Klepaczew i Gminny Dzień Strażaka

Jubileusz 100-lecia OSP Klepaczew i Gminny Dzień Strażaka

Grafika przedstawiająca plakat promujący wydarzenie - Jubileusz 100-lecia OSP Klepaczew i Gminny Dzień Strażaka

13 czerwiec 2024
WIĘCEJ
Obrady III Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 13 czerwca 2024 r.

Obrady III Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 13 czerwca 2024 r.

RG.0002.6.2024

Sarnaki, dnia 05 czerwca 2024 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) zwołuję na dzień 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach III Zwyczajną Sesję Rady Gminy w Sarnakach z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przedstawienie porządku obrad.
 1. Informacja Wójta Gminy Sarnaki na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy Sarnaki o pracy w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Sarnakach o pracy między sesjami.
 4. Informacja Skarbnika Gminy Sarnaki na temat stanu finansów gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na rok 2024 r.;
  2. scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sarnakach;
  3. wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Sarnaki;
  4. zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Sarnaki w sprawie wprowadzenia ograniczeń w pobieraniu wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Sarnaki;
  5. udzielenia Wójtowi Gminy Sarnaki wotum zaufania;
  6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2023 r.;
  7. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sarnaki z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 r.
  8. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki za 2023 r.
 1. Przyjęcie protokołu z II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 maja 2024 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach

/-/ Justyna Filipiuk

06 czerwiec 2024
WIĘCEJ
Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Sarnaki za 2023 rok

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Sarnaki za 2023 rok

Informujemy, że na najbliższej sesji Rady Gminy w Sarnakach, która zaplanowana została na dzień 13 czerwca 2024 r. o godz.: 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach rozpatrzony zostanie Raport o stanie Gminy Sarnaki za 2023 rok, przedłożony Radzie Gminy w Sarnakach przez Wójta Gminy Sarnaki, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Sarnaki za 2023 rok, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Sarnaki w 2023 r., w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy w Sarnakach przeprowadza się debatę, w której głos mogą zabrać radni Rady Gminy w Sarnakach oraz mieszkańcy Gminy Sarnaki.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Sarnakach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Gminy w Sarnakach w terminie do dnia 12 czerwca 2024 r. do godz.: 15.30 (II piętro, pokój nr 203).

Zgłoszenia dokonane po 12 czerwca 2024 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Mieszkańcy zabierają głos według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Sarnaki za 2023 rok Rada Gminy w Sarnakach przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sarnaki wotum zaufania.

 

Urząd Gminy Sarnaki

Do pobrania:

05 czerwiec 2024
WIĘCEJ
Bezpłatny transport na wybory do parlamentu europejskiego, zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r.

Bezpłatny transport na wybory do parlamentu europejskiego, zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r.

Wójt Gminy Sarnaki informuje, że w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r.będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu.

Poniżej udostępniamy przebieg tras linii oraz rozkład jazdy:

Linia 1 Mierzwice- Kolonia – Stare Mierzwice – Nowe Mierzwice – Bużka – Kózki – Binduga – Klimczyce – Klimczyce Kolonia – Chlebczyn – Franopol – Sarnaki Obwodowa Komisja Nr 1
(Szkoła Podstawowa Sarnaki)

 

Miejscowość I Kurs II Kurs
Nowe Mierzwice 8:20 13:20
Stare Mierzwice 8:22 13:22
Mierzwice- Kolonia 8:25 13:25
Bużka 8:35 13:35
Kózki 8:44 13:44
Binduga 8:47 13:47
Klimczyce 8:49 13:49
Klimczyce – Kolonia 8:53 13:53
Chlebczyn 9:05 14:05
Franopol 9:08 14:08
Sarnaki (Szkoła Podstawowa) 9:12 14:12

 

Linia 2 Terlików –– Płosków – Nowe Hołowczyce Obwodowa Komisja Nr 2
(Nowe Hołowczyce)

 

Miejscowość I Kurs II Kurs
Terlików 12:00 17:00
Płosków 12:08 17:08
Nowe Hołowczyce (Dzienny Dom Senior +) 12:12 17:12

 

Linia 3 Hołowczyce Kolonia – Płosków Kolonia – Stare Hołowczyce –
Nowe Hołowczyce
Obwodowa Komisja Nr 2
(Nowe Hołowczyce)

 

Miejscowość I Kurs II Kurs
Hołowczyce Kolonia 13:00 18:00
Płosków Kolonia 13:05 18:05
Stare Hołowczyce 13:10 18:10
Nowe Hołowczyce (Dzienny Dom Senior +) 13:15 18:15

 

Linia 4 Raczki – Bonin Ogródki – Bonin – Horoszki Małe – Horoszki Duże – Zabuże – Klepaczew Obwodowa Komisja Nr 3
(Serpelice)

 

Miejscowość I Kurs II Kurs
Raczki 10:50 14:50
Bonin Ogródki 11:00 15:00
Bonin 11:06 15:06
Horoszki Małe II 11:10 15:10
Horoszki Małe I 11:12 15:12
Horoszki Duże III 11:14 15:14
Horoszki Duże II 11:16 15:16
Horoszki Duże I 11:19 15:19
Zabuże skrzyżowanie 18 11:27 15:27
Zabuże pałac (pętla) 11:29 15:29
Zabuże Szkoła 11:32 15:32
Klepaczew 11:34 15:34
Serpelice (Zespół Szkolno–Przedszkolny) 11:37 15:37

Mieszkańcy wsi: Chybów, Grzybów, Rozwadów, Rzewuszki po indywidualnym umówieniu pod numerem telefonu: 83 359 91 98.

 

Wójt Gminy Sarnaki

/-/Grzegorz ARASYMOWICZ

31 maj 2024
WIĘCEJ
Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji - Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji - Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych* Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:

 • zastrzec swój numer PESEL,
 • cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
 • dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
 • sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty.

Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:

 • pójść do lekarza,
 • zrealizować receptę,
 • kupić bilety lotnicze,
 • załatwić sprawę w urzędzie.

Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Historia numeru PESEL w aplikacji

Kolejną przydatną funkcją usługi Zastrzeż PESEL jest historia, w której sprawdzimy:

[…]

31 maj 2024
WIĘCEJ

Więcej artykułów...