Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Kategoria: Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Opublikowano: 16 lut 2024
Odsłony: 276

 

Cele i adresaci Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie bezpłatnych usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 tj.: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 • w stopniu znacznym lub
 • w stopniu umiarkowanym albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionych w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej będą polegać na wspieraniu przez asystenta osoby niepełnosprawnej w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będę uwzględniane potrzeby:

 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 3. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliski

Kierownik GOPS
/-/ Agnieszka Bartoszuk

 

Projekt - Podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów domu Senior+ w Nowych Hołowczycach

Kategoria: Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Opublikowano: 02 lut 2023
Odsłony: 276

Tablica informująca o projekcie informatycznym o publicznym zastosowaniu lub przedsięwzięciu wspierającym rozwój społeczeństwa informacyjnego

"Poznaj Polskę" - przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Kategoria: Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Opublikowano: 20 paź 2022
Odsłony: 276

Informacja - tablica projekt "Poznaj Polskę"

Projekt: "Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej"

Kategoria: Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Opublikowano: 28 wrz 2022
Odsłony: 276

grafika przedstawiająca projekt Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej

Sarnaki dnia 04.11.2022 r.

Galeria zdjęć