Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Program "Opieka wytchnieniowa" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

Kategoria: Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Opublikowano: 07 mar 2024
Odsłony: 373

Grafika przedstawiająca tablicę informacyjną - Program "Opieka wytchnieniowa" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina Sarnaki przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji – 01.03.2024 r.- 31.12.2024 r.
Kwota dofinansowania – 5 661,00 zł.
Całkowita wartość Programu – 5 661,00 zł.
Realizator Programu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach.

Cel główny Programu

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Adresaci Programu

Jedna rodzina z Gminy Sarnaki sprawująca bezpośrednią opiekę nad 1 dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zadania Programu

Przyznanie pomocy w postaci usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (1 osób/111 godzin).

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach

/-/ Agnieszka Bartoszuk

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Kategoria: Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Opublikowano: 16 lut 2024
Odsłony: 373

 

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gmina Sarnaki przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji – 14.02.2024 r.- 31.12.2024 r.

Kwota dofinansowania – 34 000,00 zł.

Całkowita wartość Programu – 34 000,00 zł.

Realizator Programu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach.

Cel Programu:

Zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz poprawy jakości życia osób
z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia; wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb; uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp..

Adresaci Programu

Uczestnikami Programu są:

  1. 1 osoba z Gminy Sarnaki posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  2. 1 dziecko do ukończenia 16 r. ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zadania Programu

Usługi asystencji osobistej polegają na wsparciu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej; – wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról rodzinie;
  2. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania; wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Kierownik GOPS
/-/ Agnieszka Bartoszuk

 

Projekt - Podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów domu Senior+ w Nowych Hołowczycach

Kategoria: Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Opublikowano: 02 lut 2023
Odsłony: 373

Tablica informująca o projekcie informatycznym o publicznym zastosowaniu lub przedsięwzięciu wspierającym rozwój społeczeństwa informacyjnego

"Poznaj Polskę" - przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Kategoria: Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Opublikowano: 20 paź 2022
Odsłony: 373

Informacja - tablica projekt "Poznaj Polskę"