Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

RODO

RODO w Urzędzie Gminy Sarnaki

Kategoria: RODO
Opublikowano: 6 maja 2022
Odsłony: 258

Klauzule informacyjne Urzędu Gminy Sarnaki:

 1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 2. Decyzje rozgraniczające;
 3. Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika;
 4. Dowody osobiste;
 5. Dowóz uczniów niepełnosprawnych;
 6. Dzierżawa nieruchomości będących własnością gminy;
 7. Ewidencja ludności;
 8. Informacje o wyrobach zawierających azbest;
 9. Monitoring wizyjny;
 10. Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości;
 11. Obiekty świadczące usługi hotelarskie;
 12. Odpady komunalne;
 13. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sarnaki
 14. Osoby uzależnione i nadużywające alkoholu;
 15. Płatnicy opłat za wodę i ścieki;
 16. Petycje;
 17. Podatnicy od środków transportowych;
 18. Podatnicy podatku i opłat lokalnych;
 19. Podział nieruchomości;
 20. Rejestr decyzji podziałowych i rozgraniczających;
 21. Rejestr kobiet i mężczyzn objętych rejestracją;
 22. Rejestr mieszkańców;
 23. Rejestr stanu cywilnego;
 24. Rejestr zamieszkania cudzoziemców;
 25. Skargi;
 26. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej;
 27. Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych;
 28. Szkody łowieckie;
 29. Użytkowanie wieczyste nieruchomości;
 30. Warunki techniczne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
 31. Wnioski;
 32. Wnioski i umowy najmu lokali;
 33. Wnioski na wycinkę drzew i krzewów;
 34. Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego;
 35. Zajęcie pasa drogowego;
 36. Zamówienia publiczne;
 37. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego;
 38. Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków;
 39. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych;
 40. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 41. Klauzula informacyjna – Wybory