Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

 

 

 

Informacja o naborze wniosków o oszacowanie strat

 

 

 

 

 

 

Logo sekcji o pomocy dla Ukrainy

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

AKTUALNOŚCI

Spotkanie informacyjne dotyczące budowy infrastruktury światłowodowej na terenie miejscowości Sarnaki

Spotkanie informacyjne dotyczące budowy infrastruktury światłowodowej na terenie miejscowości Sarnaki

Szanowni Państwo.

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi budowy infrastruktury światłowodowej na terenie miejscowości Sarnaki, uprzejmie informuję, że w dniu 15 lipca 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki (drugie piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne prowadzone przez wykonawcę projektu.

 

Wójt Gminy Sarnaki

/-/ Grzegorz Arasymowicz

12 lipiec 2024
WIĘCEJ
Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody 10 lipca 2024 roku

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody 10 lipca 2024 roku

INFORMUJE SIĘ, IŻ W DNIU 10 LIPCA 2024 r. (ŚRODA) W GODZ. 9.00 – 12.00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY Z POWODU USUWANIA AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ

Dot. msc. Bużka (nr 1 ÷ 9, 26, 34 ÷ 37)

 

Urząd Gminy Sarnaki

09 lipiec 2024
WIĘCEJ
Informacje o bonie energetycznym

Informacje o bonie energetycznym

Grafika przedstawiająca informacje dotyczące bonu energetycznego

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

 • 2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. ​

Chodzi tu o wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tzw. dochód netto. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku gdy dochód wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wskazane powyżej kryteria, stosowana będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny wynosi:

05 lipiec 2024
WIĘCEJ
Obrady IV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 11 lipca 2024 r.

Obrady IV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 11 lipca 2024 r.

RG.0002.7.2024

Sarnaki, dnia 03 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) zwołuję na dzień 11 lipca 2024 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach III Zwyczajną Sesję Rady Gminy w Sarnakach z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przedstawienie porządku obrad.
 1. Informacja Wójta Gminy Sarnaki na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy Sarnaki o pracy w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Sarnakach o pracy między sesjami.
 4. Informacja Skarbnika Gminy Sarnaki na temat stanu finansów gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2024-2031;
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2024 r.;
  3. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sarnaki;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenie regulaminów korzystania z obiektów sportowych
 1. Przyjęcie protokołu z III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach z dnia 13 czerwca 2024 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach

/-/ Justyna Filipiuk

04 lipiec 2024
WIĘCEJ
Ogłoszenie o darmowej żywności

Ogłoszenie o darmowej żywności

Od dnia 04.07.2024 r. do 05.07.2024 r. wydawana będzie nadprogramowa żywność dla osób korzystających z pomocy w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności.

Ze względu na krótki termin produktu, żywność będzie wydawana wyłącznie do 05.07.2024 r. do godziny 15:00!

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach

/-/ Agnieszka Bartoszuk

04 lipiec 2024
WIĘCEJ
Zaproszenie na bezpłatne badanie wzroku w Gminie Sarnaki

Zaproszenie na bezpłatne badanie wzroku w Gminie Sarnaki

Grafika promująca zaproszenie na bezpłatne badanie wzroku

03 lipiec 2024
WIĘCEJ
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI