Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

 

 

 

Informacja o stawkach podatków

 

 

 

 

 

 

Logo sekcji o pomocy dla Ukrainy

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

AKTUALNOŚCI

Informacja - zgłoszenie zgromadzenia publicznego

Informacja - zgłoszenie zgromadzenia publicznego

Sarnaki, 28 lutego 2024 r.

SO.5310.2.2024

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1389) informuję, iż w dniu 28 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Sarnaki wpłynęło zgłoszenie zgromadzenia publicznego.

Organizator zgromadzenia: Sławomir Izdebski

Przewodniczący zgromadzenia: Andrzej Terlikowski
Data zgromadzenia: 06.03.2024 r. – 13.03.2024 r.
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia:
10:00 – 06.03.2024 r.
Godzina zakończenia zgromadzenia:
16:00 – 13.03.2024 r.
Miejsce zgromadzenia: Skrzyżowanie dróg DK19 i dróg powiatowych 2007W i 2045W w miejscowości Kózki, gmina Sarnaki, powiat Łosice, województwo Mazowieckie.

Ruch będzie kierowany wahadłowo (2 godziny blokady i po 5 min. przejazdu wahadłowego) z możliwością przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych i autobusów szkolnych. Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 50 osób wraz z ciągnikami rolniczymi oraz przyczepami.
Cel zgromadzenia:

  1. Sprzeciw wobec wdrożeniom „Zielonego Ładu”
  2. Unormowanie handlu z Ukrainą
  3. Sprzeciw wobec ograniczeniom hodowli zwierząt w Polsce

Wójt Gminy Sarnaki

/-/ Grzegorz Arasymowicz

28 luty 2024
WIĘCEJ
Szkolenie MODR 06.03.2024 r.

Szkolenie MODR 06.03.2024 r.

Logo Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie

SZKOLENIE

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i ptaków na potrzeby wdrażania interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych z Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 na obszarze gminy Sarnaki.

Miejsce szkolenia:

Sarnaki Urząd Gminy sala konferencyjna

06.03.2024 r. godz. rozpoczęcia 10.00

28 luty 2024
WIĘCEJ
Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów Sołectw

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów Sołectw

Szanowni Mieszkańcy.

W dniach od 26 lutego do 01 marca 2024 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Sarnaki.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów Sołectw.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów Statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu.

Projekty statutów są dostępne w formie:

  1. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,
  2. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u Radnego w poszczególnych okręgach,
  3. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Gminy (sekretariat)
  4. publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sarnaki oraz na stronie internetowej Gminy Sarnaki,

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: gmina@sarnaki.pl, w terminie od 26 lutego do 01 marca 2024 r.

Załączniki:

23 luty 2024
WIĘCEJ
Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - grafika z tekstem

14 luty 2024
WIĘCEJ
Obwieszczenie wykonawcy dotyczące rozpoczęcia robót przy budowie drogi ekspresowej S-19

Obwieszczenie wykonawcy dotyczące rozpoczęcia robót przy budowie drogi ekspresowej S-19

14 luty 2024
WIĘCEJ
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI