Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Centrum Wsparcia Doradczego

Konferencja Partnerstwa Razem dla Rozwoju

Kategoria: Centrum Wsparcia Doradczego
Opublikowano: 15 wrz 2021
Odsłony: 238

W dniach 9-10 września 2021 roku w Gródku Dworze (Gmina Jabłonna Lacka) odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa Razem dla Rozwoju, zorganizowane w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. W spotkaniu wzięli udział: Jarosław Bieliński (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii), Magdalena Sałata (Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach), Jarosław Komża (Kierownik projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” w Związku Miast Polskich), Doradcy Związku Miast Polskich: Agnieszka Dawydzik, Jerzy Żelichowski, Ireneusz Kamiński oraz Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Członkowie Rady Partnerstwa i Grupy Roboczej Partnerstwa Razem dla Rozwoju, w skład którego wchodzą lokalne samorządy: Miasto i Gmina Łosice (Lider partnerstwa), powiat łosicki, Gmina Huszlew, Gmina Olszanka, Gmina Sarnaki, Gmina Platerów, Gmina Stara Kornica, Gmina Korczew, Gmina Paprotnia, Gmina Przesmyki, Gmina Ceranów, Gmina Jabłonna Lacka, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina Repki, Gmina Sabnie i Gmina Sterdyń.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacjami na temat perspektywy finansowej 2021-2027. Przedstawiono propozycje celów strategii terytorialnej oraz zaprezentowano projekty opracowane przez Grupę Roboczą Partnerstwa i Interesariuszy. Po zapoznaniu się z pojęciem projektu strategicznego oraz po wysłuchaniu wystąpienia Pana Jarosława Komży na temat „Współpraca JST – frazes dobrze brzmiący, czy konieczność dziejowa? Projekt doradczy „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”, jako inkubator wsparcia współpracy JST”, uczestnicy przeszli do najważniejszego punktu spotkania, to jest. do pracy nad projektami strategicznymi. W wyniku żywej dyskusji, biorący udział w spotkaniu Członkowie Rady Partnerstwa, za najważniejsze uznali poniższe przedsięwzięcia:

Cel strategiczny 1: Po pierwsze: gospodarka

Projekt strategiczny: „Współpraca samorządu i sektora gospodarczego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Partnerstwa Radem dla Rozwoju”

Cel strategiczny 2: Świadoma, aktywna, kompetentna i zdrowa społeczność

Projekt strategiczny: Transformacja edukacji w kierunku zwiększania jej innowacyjności i efektywności:

Cel strategiczny 3: Razem dla zielonego rozwoju

Projekt strategiczny: „Proekologiczne, zielone Partnerstwo”

Cel strategiczny 4: Samorząd na miarę XXI wieku

Projekt strategiczny: „Modelowe Centrum Partnerstwa”.

Oprócz wymienionych projektów strategicznych, opracowanych przez Radę Partnerstwa, Grupę Roboczą i Doradców, z udziałem interesariuszy oraz na podstawie ankiet skierowanych do mieszkańców, wypracowano szereg przedsięwzięć uzupełniających, które również zostaną ujęte w strategii terytorialnej omawianego obszaru.

Drugiego dnia, odbyły się warsztaty dotyczące elementów składowych Strategii oraz dotyczące projektów strategicznych.

Spotkaniu przewodziło motto:

„Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.” (Henry Ford, założyciel Ford Motor Company)

GALERIA ZDJĘĆ

Ankieta dla mieszkańców Gminy Sarnaki - Partnerstwo Razem dla Rozwoju

Kategoria: Centrum Wsparcia Doradczego
Opublikowano: 01 lut 2021
Odsłony: 238

Nabór uzupełniający do Rady Partnerstwa

Kategoria: Centrum Wsparcia Doradczego
Opublikowano: 26 sty 2021
Odsłony: 238

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o naborze, Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna

2. Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej

Informacja o projekcie CWD

Kategoria: Centrum Wsparcia Doradczego
Opublikowano: 15 sty 2021
Odsłony: 238