Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Skład Rady Gminy

Skład Rady Gminy

Kategoria: Skład Rady Gminy
Opublikowano: 11 sty 2022
Odsłony: 912

Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach
Justyna Marianna Filipiuk
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH 7.30 – 9.30

Sekretariat Rady Gminy

tel. 83 888 90 17
lub
83 359 91 98 w. 112

Pozostali członkowie Rady Gminy w Sarnakach
WICEPRZEWODNICZĄCY: Adam Roman Bartoszewski
CZŁONEK: Tadeusz Baczyński
CZŁONEK: Mieczysław Józef Bartoszewski
CZŁONEK: Czesław Adam Domański
CZŁONEK: Renata Agnieszka Dziwińska
CZŁONEK: Eugeniusz Jacek Kroszka
CZŁONEK: Jarosław Melech
CZŁONEK: Tomasz Henryk Obrępalski
CZŁONEK: Jolanta Edyta Radziwonka
CZŁONEK: Daniel Jacek Tyszko
CZŁONEK: Adam Wawryniuk

***

KOMISJE

I. KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący – Adam Wawryniuk
2. Zastępca Przewodniczącego – Mieczysław Bartoszewski
3. członek – Tomasz Obrępalski

II. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1. Przewodniczący – Jolanta Radziwonka
2. Zastępca Przewodniczącego – Tadeusz Baczyński
3. członek – Eugeniusz Kroszka

III. BUDŻETU I FINANSÓW
1. Przewodniczący – Mieczysław Bartoszewski
2. Zastępca Przewodniczącego – Daniel Tyszko
3. członek – Renata Dziwińska
4. członek – Tadeusz Baczyński
5. członek – Czesław Domański
6. członek – Tomasz Obrępalski
7. członek – Justyna Filipiuk

IV. KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1. Przewodniczący – Jarosław Melech
2. Zastępca Przewodniczącego – Eugeniusz Kroszka
3. członek – Czesław Domański
4. członek – Daniel Tyszko

V. KOMISJA KULTURY OŚWIATY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Przewodniczący – Renata Dziwińska
2. Zastępca Przewodniczącego – Adam Bartoszewski
3. członek – Adam Wawryniuk
4. członek – Jarosław Melech
5. członek – Adam Bartoszewski
6. członek – Jolanta Radziwonka