Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna urzędu

Kategoria: Struktura organizacyjna
Opublikowano: 20 kwietnia 2022
Informatyk
Odsłony: 1 858

URZĄD GMINY SARNAKI

Wójt Gminy (pok. 105)

–        Grzegorz Arasymowicz (Wójt Gminy)

Sekretarz Gminy (pok. 101)

–        Emilia Borysiak (Sekretarz Gminy)

Skarbnik Gminy (pok. 205)

–        Dorota Kordaczuk

Obsługa kadrowa i sprawy organizacyjne (Sekretariat – pok. 106)

–        Joanna Zańko (Podinspektor ds. organizacyjnych i kadr)

Obsługa Rady Gminy (pok. 203)

–        Sylwia Bobryk (Podinspektor ds. obsługi rady)

Księgowość (pok. 206)

–        Katarzyna Łysak  (Inspektor ds. realizacji budżetu )

–        Jowita Radziwonka (Podinspektor ds. realizacji budżetu)

–        Joanna Ludwiczuk (Podinspektor ds. realizacji budżetu)

Urząd Stanu Cywilnego (pok. 109)

–        Magdalena Terlikowska (Zastępca Kierownika USC)

Obrona cywilna i sprawy społeczne / Ekodoradca (pok. 209)

–        Adriana Dec (Referent ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego)

Rozwój i infrastruktura (pok. 101)

–        Emilia Borysiak (Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury i pozyskiwania środków zewnętrznych)

Podatki i opłaty (pok. 102)

–        Barbara Walczuk (Inspektor ds. podatków i opłat)

–        Anna Obzejta (Inspektor ds. podatków i opłat)

Rolnictwo i gospodarka gruntami (pok. 209)

–        Kamil Szulc (Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami)

Usługi komunalne (pok. 104)

–        Marek Czambuła (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)

Kasjer (pok. 102)

–        Anna Hołub (Kasjer)

Informacja publiczna i do UE (pok. 103)

–        Paweł Kordaczuk (Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych)

–        Paweł Kordaczuk (Inspektor Ochrony Danych)

Ochrona Środowiska (pok. 103)

–        Monika Obrępalska (Referent ds. ochrony środowiska)

Informatyk (pok. 104)

–        Artur Supruniuk (Informatyk)