Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Sarnaki

Kategoria: Deklaracja dostępności
Opublikowano: 17 maja 2022
Informatyk
Odsłony: 232

Deklaracja Dostępności strony internetowej Gminy Sarnaki

Wstęp Deklaracji Dostępności strony internetowej Gminy Sarnaki

Urząd Gminy Sarnaki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej urzędu Gminy Sarnaki.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Supruniukinformatyk@sarnaki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 359 91 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Sarnaki ul. Berka Joselewicza 3, 08 – 220 Sarnaki

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Berka Joselewicza (wejście główne i wejście boczne) i 1 od ul. Kolejowej (wejście boczne). Do wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od ul. Kolejowej znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Odległości między wejściami moga stanowić ewentualną niedogodność. Utrudniony dostęp do urzędu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

W przypadku niemożliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Deklaracja o poprawieniu obecnej sytuacji

Strona internetowa dostosowana do wymagań prawnych.