Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na 14.06.2024 r.

Kategoria: Odpady komunalne
Opublikowano: 14 cze 2024
Odsłony: 13 404

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z domków letniskowych na terenie Gminy Sarnaki [Lipiec - Grudzień 2024]

Kategoria: Odpady komunalne
Opublikowano: 14 cze 2024
Odsłony: 13 404

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Sarnaki [Lipiec - Grudzień 2024]

Kategoria: Odpady komunalne
Opublikowano: 14 cze 2024
Odsłony: 13 404

Konsultacje społeczne - projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030"

Kategoria: Odpady komunalne
Opublikowano: 23 kwi 2024
Odsłony: 13 404

Dotyczy projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″
Termin zgłaszania uwag od: 2024-04-12
Termin zgłaszania uwag do: 2024-05-10

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

  • Załącznikiem nr 1: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
  • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu dokumentu. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i inne organy administracji państwowej, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/ekologia-i-srodowisko/odpady/plan-gospodarki-odpadami-aktualizacje/konsultacje-spoleczne-projektu-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2030.html