Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Sarnaki – nabór wniosków o oszacowanie strat związanych z przymrozkami wiosennymi.

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: 13 maja 2024
Informatyk
Odsłony: 184

Obwieszczenie Wójta Gminy Sarnaki – nabór wniosków o oszacowanie strat związanych z przymrozkami wiosennymi.

Rolnicy z Gminy Sarnaki, w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym:

PRZYMROZKI WIOSENNE

mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Sarnakach oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze kilku gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Sarnakach (pokój nr 103) w nieprzekraczalnym terminie od 20 maja 2024r. do 3 czerwca 2024r.

UWAGA:

  • do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2024 r., kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone), kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.
  • przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.
  • powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.
  • do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.

Wójt Gminy Sarnaki

/-/ Grzegorz Arasymowicz

Pliki do pobrania: