Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Aktualności

Obrady IV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 11 lipca 2024 r.

Kategoria: AktualnościSesje Rady gminy
Opublikowano: 4 lipca 2024
Informatyk
Odsłony: 21

Obrady IV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 11 lipca 2024 r.

RG.0002.7.2024

Sarnaki, dnia 03 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) zwołuję na dzień 11 lipca 2024 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach III Zwyczajną Sesję Rady Gminy w Sarnakach z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przedstawienie porządku obrad.
 1. Informacja Wójta Gminy Sarnaki na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy Sarnaki o pracy w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Sarnakach o pracy między sesjami.
 4. Informacja Skarbnika Gminy Sarnaki na temat stanu finansów gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2024-2031;
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2024 r.;
  3. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sarnaki;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenie regulaminów korzystania z obiektów sportowych
 1. Przyjęcie protokołu z III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach z dnia 13 czerwca 2024 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach

/-/ Justyna Filipiuk