Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Aktualności

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Sarnaki za 2023 rok

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: 5 czerwca 2024
Informatyk
Odsłony: 3

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Sarnaki za 2023 rok

Informujemy, że na najbliższej sesji Rady Gminy w Sarnakach, która zaplanowana została na dzień 13 czerwca 2024 r. o godz.: 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach rozpatrzony zostanie Raport o stanie Gminy Sarnaki za 2023 rok, przedłożony Radzie Gminy w Sarnakach przez Wójta Gminy Sarnaki, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Sarnaki za 2023 rok, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Sarnaki w 2023 r., w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy w Sarnakach przeprowadza się debatę, w której głos mogą zabrać radni Rady Gminy w Sarnakach oraz mieszkańcy Gminy Sarnaki.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Sarnakach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Gminy w Sarnakach w terminie do dnia 12 czerwca 2024 r. do godz.: 15.30 (II piętro, pokój nr 203).

Zgłoszenia dokonane po 12 czerwca 2024 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Mieszkańcy zabierają głos według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Sarnaki za 2023 rok Rada Gminy w Sarnakach przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sarnaki wotum zaufania.

 

Urząd Gminy Sarnaki

Do pobrania: