Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Aktualności

Obrady LXXII Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 31 stycznia 2024 r.

Kategoria: AktualnościSesje Rady gminy
Opublikowano: 23 stycznia 2024
Informatyk
Odsłony: 54

Obrady LXXII Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 31 stycznia 2024 r.

RG.0002.1.2024

Sarnaki, dnia 23 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 stycznia 2024 r. (środa) o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach LXXII Zwyczajną Sesję Rady Gminy w Sarnakach z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przedstawienie porządku obrad.
 1. Informacja Wójta Gminy Sarnaki na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy Sarnaki o pracy w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Sarnakach o pracy między sesjami.
 4. Informacja Skarbnika Gminy Sarnaki na temat stanu finansów gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2024-2031;
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2024 r.;
  3. powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027;
  4. zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy w Sarnakach i sprawozdania z pracy Rady Gminy w Sarnakach za rok 2023;
  5. ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
 1. Przyjęcie protokołu z LXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2023 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach

/-/ Justyna Filipiuk