godłobipe puap 2

 

Logo sekcji o pomocy dla Ukrainy

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

AKTUALNOŚCI

Obchody Święta Wojska Polskiego w Gminie Sarnaki

Obchody Święta Wojska Polskiego w Gminie Sarnaki

Plakat informujący o obchodach Święta Wojska Polskiego

12 sierpień 2022
WIĘCEJ
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki

Szanowni Państwo,

zgodnie z obwieszczeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki informuję, że w przypadku chęci osobistego skonsultowania Państwa złożonego wniosku do studium z pracownikiem Urzędu Gminy preferowane godziny konsultacji to 8:00 – 10:00.

 

Wójt Gminy Sarnaki

 /-/ Grzegorz Arasymowicz

Treść obwieszczenia

Prognoza oddziaływania na środowisko – tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko – mapa

Zał. Nr 1 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki

Zał. Nr 2 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki – MAPA

Zał. Nr 3 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki – MAPA

Formularz do zgłaszania uwag

11 sierpień 2022
WIĘCEJ
Obrady LII Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 18 sierpnia 2022 r.

Obrady LII Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 18 sierpnia 2022 r.

Sarnaki, 09.08.2022 r.
Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach LII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 18 sierpnia 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,
  2) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
  3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad LII sesji zwyczajnej rady gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Justyna Filipiuk

11 sierpień 2022
WIĘCEJ
Komunikat - Przerwa w dostawie wody w miejscowości Klimczyce-Kolonia

Komunikat - Przerwa w dostawie wody w miejscowości Klimczyce-Kolonia

KOMUNIKAT

Informuje się, iż w dniu

10 sierpnia 2022 r. (środa)

W godzinach 800 – 1500

w msc. Klimczyce – Kolonia
(od nr domu 29 do nr 36)

nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prac prowadzonych na sieci wodociągowej.

 

Urząd Gminy Sarnaki

09 sierpień 2022
WIĘCEJ
Ogłoszenie o przetargu na działki w Nowych Mierzwicach

Ogłoszenie o przetargu na działki w Nowych Mierzwicach

Treść ogłoszenia o przetargu

05 sierpień 2022
WIĘCEJ
Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody - Nowe i Stare Mierzwice, Mierzwice - Kolonia

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody - Nowe i Stare Mierzwice, Mierzwice - Kolonia

OGŁOSZENIE
W DNIU 1 SIERPNIA 2022 r.
NASTĄPIŁA PRZERWA W DOSTAWIE WODY Z POWODU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ
Planowany czas usunięcia awarii: godz.15.00
Dot.msc. Mierzwice Kolonia oraz część msc.Nowe i Stare Mierzwice.
Urząd Gminy Sarnaki
01 sierpień 2022
WIĘCEJ
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI