godłobipe puap 2

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

 

Logo sekcji o pomocy dla Ukrainy

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

AKTUALNOŚCI

Prośba o oszczędne gospodarowanie wodą

Prośba o oszczędne gospodarowanie wodą

Obraz reprezentujący cieknący kran

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO,

Ze względu na utrzymujące się upały na terenie Gminy Sarnaki

ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O OSZCZĘDNE GOSPODAROWANIE WODĄ

Proszę o nie używanie wody pobieranej z wodociągu gminnego do podlewania trawników, napełniania basenów kąpielowych, itp.

Woda to nasze ogólne dobro. Korzystając z umiarem
i rozsądkiem z wody wszyscy mieszkańcy naszej gminy będą mieli do niej dostęp.

 Wójt Gminy Sarnaki

/-/ Grzegorz Arasymowicz

28 czerwiec 2022
WIĘCEJ
Obwieszczenie - składanie wniosków o oszacowanie szkód - GRAD

Obwieszczenie - składanie wniosków o oszacowanie szkód - GRAD

Rolnicy z Gminy Sarnaki, w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

-GRAD-

mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy w Sarnakach oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Sarnakach (pokój nr 103) w nieprzekraczalnym terminie od 28 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r.

 

UWAGA:

  • do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2022 r., kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone), kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.
  • przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.
  • do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy

 

Wójt Gminy Sarnaki

/-/ Grzegorz Arasymowicz

 

ZAŁĄCZNIK:

Wniosek o szacowanie szkód

27 czerwiec 2022
WIĘCEJ
Ankieta dotycząca badania realizacji Strategii SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Ankieta dotycząca badania realizacji Strategii SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” zobowiązana jest do końca 2022 roku przeprowadzić ewaluację realizacji Strategii. W ramach ewaluacji realizowany jest szereg badań społecznych dotyczących wszystkich aspektów działania LGD. Ministerstwo wymaga również by przeprowadzić ankietowanie wśród mieszkańców partnerskich gmin. Ankieta realizowana jest drogą internetową i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD. Zgodnie z wytycznymi ankieta powinna być rozpowszechniana wśród ogółu mieszkańców, a nie tylko tych powiązanych z LGD.

LINK DO ANKIETY

27 czerwiec 2022
WIĘCEJ
Życzenia na zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Życzenia na zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Treść życzeń

24 czerwiec 2022
WIĘCEJ
Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Sarnaki znak OŚ.6220.2.7.2022 o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Sarnaki znak OŚ.6220.2.7.2022 o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Treść zawiadomienia – obwieszczenia

Treść decyzji

23 czerwiec 2022
WIĘCEJ
Obwieszczenie Wójta Gminy Sarnaki znak OŚ.6220.3.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Sarnaki znak OŚ.6220.3.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego

Treść obwieszczenia

22 czerwiec 2022
WIĘCEJ
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI
Czcionka
Kontrast