logotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Informacja o stawkach podatków

———————————–

Wniosek - paliwo stałe obrazek

 

 

 

 

 

Logo sekcji o pomocy dla Ukrainy

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

AKTUALNOŚCI

Obrady LX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sarnakach 30 marca 2023 r.

Obrady LX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sarnakach 30 marca 2023 r.

Sarnaki, 23.03.2023 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Zawiadamiam o obradach LX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 30 marca 2023 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031,
  2. zmian w budżecie Gminy na rok 2023,
  3. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Sarnaki,
  4. zmieniająca w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sarnaki na 2023 rok
  5. zmieniająca w sprawie skargi na Wójta Gminy Sarnaki z dnia 26 stycznia 2023 roku,
  6. uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody
 1. Przyjęcie protokołu z LIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad LX zwyczajnej sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

23 marzec 2023
WIĘCEJ
Konkurs - Policjant który mi pomógł

Konkurs - Policjant który mi pomógł

Grafika zaprojektowania do promowania konkursu

Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie.

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działaniem polskiej Policji, która w ten sposób poddaje się społecznej ocenie podejmowanych działań, sama zaś nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa osób.

Zaangażowanie w powyższym zakresie niewątpliwie wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji wśród społeczeństwa, a funkcjonariusze Policji, którzy w ocenie społecznej przyczynili się do budowania lokalnego systemu pomocowego w tym obszarze zasługują na wyróżnienie.

Obecność wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu to wyróżnienie, wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determinacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2023 r.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl.
[…]

23 marzec 2023
WIĘCEJ
OŚ. 6220.3.65.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Sarnaki dot. budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Płosków - Kolonia

OŚ. 6220.3.65.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Sarnaki dot. budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Płosków - Kolonia

Pełna treść obwieszczenia

21 marzec 2023
WIĘCEJ
Komunikat Maz. Woj. Lekarza Weterynarii o akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Komunikat Maz. Woj. Lekarza Weterynarii o akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Komunikat Maz. Woj. Lekarza Weterynarii o akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie - w dniach od 25 marca do 16 kwietnia - na terenie województwa mazowieckiego

16 marzec 2023
WIĘCEJ
Życzenia na Dzień Sołtysa

Życzenia na Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Paniom i Panom pełniących funkcję Sołtysa oraz członkom Rad Sołeckich składamy podziękowania i słowa uznania za Państwa pracę na rzecz lokalnych społeczności. Dziękujemy również za trud i wysiłek włożony w rozwój sołectw. Jesteście Pańśtwo gospodarzami swoich małych Ojczyzn oraz fundamentem samorządności. Niech satysfakcja z pełnionej funkcji opiekuna i gospodarza wsi oraz społeczne poważnie towarzyszą Państwu w codziennej pracy i działalności. Życzymy zdrowia, pomyślności oraz nieustającej determinacji.

11 marzec 2023
WIĘCEJ
Szkolenie MODR - Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Szkolenie MODR - Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Logo Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie

SZKOLENIE PODSTAWOWE

Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Zespół Szkół nr 3 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica w Łosicach. Łosice ul. Radzyńska 1

28-29.03.2023 godz. rozpoczęcia 8.30

Koszt 180 zł

Wykładowca: Krzysztof Rzewuski. MODR Warszawa Oddział Siedlce

Organizator : Łukasz Ostaszewski MODR Warszawa Oddział Siedlce PZDR Łosice

Zapisy na szkolenie 512 267 644 – Łukasz Ostaszewski MODR Warszawa

09 marzec 2023
WIĘCEJ
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI