logotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Sesje Rady gminy

Obrady LX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sarnakach 30 marca 2023 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 23 mar 2023
Odsłony: 1 365

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Zawiadamiam o obradach LX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 30 marca 2023 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031,
  2. zmian w budżecie Gminy na rok 2023,
  3. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Sarnaki,
  4. zmieniająca w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sarnaki na 2023 rok
  5. zmieniająca w sprawie skargi na Wójta Gminy Sarnaki z dnia 26 stycznia 2023 roku,
  6. uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody
 1. Przyjęcie protokołu z LIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad LX zwyczajnej sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

LIX Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 27 lutego 2023 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 27 lut 2023
Odsłony: 1 365

Obrady LIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sarnakach 27 lutego 2023 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 22 lut 2023
Odsłony: 1 365

Sarnaki, 20.02.2023 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach LIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 27 lutego 2023 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031,
  2) zmian w budżecie Gminy na rok 2023,
  3) zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Sarnaki
  4) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  5) skargi na Wójta Gminy Sarnaki z dnia 26 stycznia 2023 roku
 8.  Przyjęcie protokołu z LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 9.  Wolne wnioski.
 10.  Zakończenie obrad LIX zwyczajnej sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Filipiuk

LVIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 19 stycznia 2023 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 19 sty 2023
Odsłony: 1 365