godłobipe puap 2

Projekty współfinansowane

Zadani pt. "Nauka pływania dla uczniów klasy I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Sarnaki"

Kategoria: Projekty współfinansowane
Opublikowano: 28 cze 2022
Odsłony: 102

Obraz prezentujący zadanie

Realizacja grantu "Cyfrowa Gmina"

Kategoria: Projekty współfinansowane
Opublikowano: 21 cze 2022
Odsłony: 102

Plakat promujący realizację projektu Cyfrowa Gmina

Remont, przebudowa oraz zmiana użytkowania części budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach współfinansowany w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Kategoria: Projekty współfinansowane
Opublikowano: 22 gru 2021
Odsłony: 102

Ograniczenie niskiej emisji w gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE

Kategoria: Projekty współfinansowane
Opublikowano: 29 kw. 2021
Odsłony: 102

Projekt UE„Ograniczenie niskiej emisji w gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE”

Wójt Gminy Sarnaki informuje, iż podpisano umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie na kwotę 650 100,00 zł projektu pt. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE”. Zadanie współfinansowane w ramach osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

OPIS PROJEKTU
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU