godłobipe puap 2

Sesje Rady gminy

Obrady

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 22 wrz 2022
Odsłony: 412

Sarnaki, 20.09.2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach LIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 28 września 2022 roku o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,
  2) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
  3) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sarnaki, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,
  4) rozpatrzenia skargi na Sołtysa i Radnego.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podpisanie porozumienia w sprawie badań profilaktycznych z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad LIII sesji zwyczajnej rady gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

LII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 18 sierpnia 2022 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 18 sie 2022
Odsłony: 412

Link do transmisji:

Obrady LII Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 18 sierpnia 2022 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 11 sie 2022
Odsłony: 412

Sarnaki, 09.08.2022 r.
Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach LII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 18 sierpnia 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,
  2) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
  3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad LII sesji zwyczajnej rady gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Justyna Filipiuk

LI sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 22 lipca 2022 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 22 lip 2022
Odsłony: 412