logotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Aktualności

Obrady LXII Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 23 maja 2023 r.

Kategoria: AktualnościSesje Rady gminy
Opublikowano: 17 maja 2023
Informatyk
Odsłony: 19

Obrady LXII Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 23 maja 2023 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Zawiadamiam o obradach LXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 23 maja 2023 roku o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2023 – 2031,
  2. zmian w budżecie Gminy na rok 2023,
  3. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Sarnaki,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sarnaki,
  5. zmieniająca w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sarnaki” na rok 2023
 1. Przyjęcie protokołu z LXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad LXII zwyczajnej sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk