godłobipe puap 2

Aktualności

Ankieta dotycząca badania realizacji Strategii SLGD „Tygiel Doliny Bugu”

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: 27 czerwca 2022
Informatyk
Odsłony: 4

Ankieta dotycząca badania realizacji Strategii SLGD „Tygiel Doliny Bugu”

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” zobowiązana jest do końca 2022 roku przeprowadzić ewaluację realizacji Strategii. W ramach ewaluacji realizowany jest szereg badań społecznych dotyczących wszystkich aspektów działania LGD. Ministerstwo wymaga również by przeprowadzić ankietowanie wśród mieszkańców partnerskich gmin. Ankieta realizowana jest drogą internetową i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD. Zgodnie z wytycznymi ankieta powinna być rozpowszechniana wśród ogółu mieszkańców, a nie tylko tych powiązanych z LGD.

LINK DO ANKIETY