godłobipe puap 2

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na drodze krajowej Nr 19 w miejscowości Sarnaki

Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na drodze krajowej Nr 19 w miejscowości Sarnaki

W dniu 22.08.2022 r. na drodze krajowej nr 19 na terenie Gminy Sarnaki, na odcinku w miejscowości Sarnaki od km 167+202 do km 167+660 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu (ruch wahadłowy) na podstawie projektu zatwierdzonego w dniu 11.08.2022 r. pod numerem Z.2/4081/305/Z.23/2022.

Przewidywany termin jej obowiązywania – do 30.11.2022 r.

Organizację ruchu wprowadza się w związku z: „Wykonaniem remontów dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Warszawa z podziałem na 3 zadania. Zadanie nr 3 – odcinki administrowane przez Rejon w Siedlcach: DK 19 Sarnaki”, na terenie Gminy Sarnaki.

Urząd Gminy Sarnaki

16 sierpień 2022
WIĘCEJ
Klasyczne Koncerty w Gminie Sarnaki

Klasyczne Koncerty w Gminie Sarnaki

Plakat promujący wydarzenie kulturalne - Klasyczne Koncerty w Gminie Sarnaki

16 sierpień 2022
WIĘCEJ
Obchody Święta Wojska Polskiego w Gminie Sarnaki

Obchody Święta Wojska Polskiego w Gminie Sarnaki

Plakat informujący o obchodach Święta Wojska Polskiego

12 sierpień 2022
WIĘCEJ
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki

Szanowni Państwo,

zgodnie z obwieszczeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki informuję, że w przypadku chęci osobistego skonsultowania Państwa złożonego wniosku do studium z pracownikiem Urzędu Gminy preferowane godziny konsultacji to 8:00 – 10:00.

 

Wójt Gminy Sarnaki

 /-/ Grzegorz Arasymowicz

Treść obwieszczenia

Prognoza oddziaływania na środowisko – tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko – mapa

Zał. Nr 1 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki

Zał. Nr 2 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki – MAPA

Zał. Nr 3 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki – MAPA

Formularz do zgłaszania uwag

11 sierpień 2022
WIĘCEJ
Obrady LII Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 18 sierpnia 2022 r.

Obrady LII Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 18 sierpnia 2022 r.

Sarnaki, 09.08.2022 r.
Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach LII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 18 sierpnia 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,
  2) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
  3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad LII sesji zwyczajnej rady gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Justyna Filipiuk

11 sierpień 2022
WIĘCEJ
Komunikat - Przerwa w dostawie wody w miejscowości Klimczyce-Kolonia

Komunikat - Przerwa w dostawie wody w miejscowości Klimczyce-Kolonia

KOMUNIKAT

Informuje się, iż w dniu

10 sierpnia 2022 r. (środa)

W godzinach 800 – 1500

w msc. Klimczyce – Kolonia
(od nr domu 29 do nr 36)

nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prac prowadzonych na sieci wodociągowej.

 

Urząd Gminy Sarnaki

09 sierpień 2022
WIĘCEJ
Ogłoszenie o przetargu na działki w Nowych Mierzwicach

Ogłoszenie o przetargu na działki w Nowych Mierzwicach

Treść ogłoszenia o przetargu

05 sierpień 2022
WIĘCEJ
Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody - Nowe i Stare Mierzwice, Mierzwice - Kolonia

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody - Nowe i Stare Mierzwice, Mierzwice - Kolonia

OGŁOSZENIE
W DNIU 1 SIERPNIA 2022 r.
NASTĄPIŁA PRZERWA W DOSTAWIE WODY Z POWODU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ
Planowany czas usunięcia awarii: godz.15.00
Dot.msc. Mierzwice Kolonia oraz część msc.Nowe i Stare Mierzwice.
Urząd Gminy Sarnaki
01 sierpień 2022
WIĘCEJ
Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci GADUCHA 2022

Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci GADUCHA 2022

Plakat promujący wydarzenie kulturalne - GADUCHA

01 sierpień 2022
WIĘCEJ
1 sierpnia zawyją syreny

1 sierpnia zawyją syreny

Ilustracja informująca o wydarzeniu

Celem upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena). Ciągły dźwięk syreny będzie trwał 1 minutę. W ten sposób mieszkańcy będą mogli oddać hołd i uczcić pamięć poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.

31 lipiec 2022
WIĘCEJ
III SEKTORZE! DAJ SIĘ POZNAĆ!

III SEKTORZE! DAJ SIĘ POZNAĆ!

Obraz przedstawiający kampanię Daj się poznać
Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim.
Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków
w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz

Zapraszamy do jej wypełnienia. Jet to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy.

22 lipiec 2022
WIĘCEJ
Uchwała w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie

Uchwała w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, iż z dniem 15 lipca 2022 roku weszła w życie uchwała nr 97/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6976), którą zostały zmienione dotychczasowe terminy zakończenia okresów zbiorów dla gryki, kukurydzy na zielonkę, kukurydzy na ziarno, buraków cukrowych, rzepaku ozimego, soi, strączkowych pastewnych na zielonkę (w plonie wtórnym lub jako międzyplon ścierniskowy).

Jednocześnie utraciła moc uchwała nr 108/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie, obowiązujących od 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6478).

Zgodnie z Prawem łowieckim posiadaczom uszkodzonych przez zwierzęta łowne upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały, odszkodowanie nie przysługuje.

ZAŁĄCZNIK:

Treść nowej uchwały.

21 lipiec 2022
WIĘCEJ
Prognoza pogody dla Województwa Mazowieckiego na dni 21 - 22.08.2022

Prognoza pogody dla Województwa Mazowieckiego na dni 21 - 22.08.2022

Informacja z prognozą pogody dla Województwa Mazowieckiego

21 lipiec 2022
WIĘCEJ
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki

Szanowni Państwo,

zgodnie z obwieszczeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki informuję, że w przypadku chęci osobistego skonsultowania Państwa złożonego wniosku do studium z pracownikiem Urzędu Gminy preferowane godziny konsultacji to 8:00 – 10:00.

 

Wójt Gminy Sarnaki

 /-/ Grzegorz Arasymowicz

Treść obwieszczenia

Prognoza oddziaływania na środowisko – tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko – mapa

Zał. Nr 1 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki

Zał. Nr 2 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki – MAPA

Zał. Nr 3 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki – MAPA

18 lipiec 2022
WIĘCEJ

Więcej artykułów...