logotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

AKTUALNOŚCI

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Sarnaki [Lipiec - Grudzień 2023]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Sarnaki [Lipiec - Grudzień 2023]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Sarnaki [Lipiec - Grudzień 2023]

07 czerwiec 2023
WIĘCEJ
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z domków letniskowych na terenie Gminy Sarnaki [Lipiec - Grudzień 2023]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z domków letniskowych na terenie Gminy Sarnaki [Lipiec - Grudzień 2023]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z domków letniskowych na terenie Gminy Sarnaki [Lipiec - Grudzień 2023]

07 czerwiec 2023
WIĘCEJ
Informacja - godziny pracy Urzędu Gminy Sarnaki w dniu 09 czerwca 2023 r.

Informacja - godziny pracy Urzędu Gminy Sarnaki w dniu 09 czerwca 2023 r.

W dniu 09 czerwca 2023 r. (piątek) Urząd Gminy Sarnaki będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z-ca Wójta Gminy Sarnaki

/-/ Emilia Borysiak

05 czerwiec 2023
WIĘCEJ
Informacja Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi odnośnie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informacja Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi odnośnie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Pełna treść informacji

02 czerwiec 2023
WIĘCEJ
Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Życzenia z okazji Dnia Dziecka - plakat

01 czerwiec 2023
WIĘCEJ
Obrady LXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 01 czerwca 2023 r.

Obrady LXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 01 czerwca 2023 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Zawiadamiam o obradach LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 01 czerwca 2023 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2023 – 2031,
  2. Zmian w budżecie Gminy na rok 2023,
 1. Przyjęcie protokołu z LXII zwyczajnej sesji Rady Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

01 czerwiec 2023
WIĘCEJ
Ruszają ważne badania polskiego rolnictwa! Skorzystaj z formularza on-line

Ruszają ważne badania polskiego rolnictwa! Skorzystaj z formularza on-line

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni będzie można przekazać wymagane informacje przez Internet.

1 czerwca rozpoczną się dwa ogólnopolskie badania: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S). Obowiązek udziału w danym badaniu ma każde wylosowane gospodarstwo rolne.

Te badanie są ważne!

Celem obu badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Korzystać z nich będą organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Dane z badania stanowią też jedno z podstawowych źródeł informacji do określenia wielkości środków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na wsparcie polskiego rolnictwa.

Dlatego tak ważny jest udział w badaniach każdego wylosowanego gospodarstwa rolnego: przełoży się to na wysoką jakość danych statystycznych dotyczących polskiego rolnictwa.

Otrzymałeś pismo? Zachowaj je!

Do każdego wylosowanego gospodarstwa rolnego wysłano pocztą tradycyjną pismo od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W piśmie zawarto wszystkie niezbędne informacje dotyczące badań: login do formularza on-line (działa od 1 do 16 czerwca), przebieg badania (on-line/ankieterzy) oraz sposób weryfikacji tożsamości ankietera statystycznego.

Zrób to sam przez Internet!

31 maj 2023
WIĘCEJ
Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody 31 maja 2023 r.

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody 31 maja 2023 r.

W DNIU 31 MAJA 2023 r.

OD GODZ. 9.30 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY Z POWODU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ

PLANOWANE USUNIĘCIE AWARII DO GODZ. 16.00

Za niedogodności z góry przepraszamy

Dot. msc. Sarnaki ul. Kolejowa (nr 24 – 69), ul. Dzikowa, ul. Lisia, Zajęcza, ul. Krecia, ul. S. Batorego, Chlebczyn, Franopol

 

Urząd Gminy Sarnaki

31 maj 2023
WIĘCEJ
Konferencja Naukowa - Nasza Niezapomniana

Konferencja Naukowa - Nasza Niezapomniana

Konferencja Naukowa - Nasza Niezapomniana plakat

31 maj 2023
WIĘCEJ
Dzień Dziecka w Gminie Sarnaki

Dzień Dziecka w Gminie Sarnaki

Dzień Dziecka w Gminie Sarnaki - plakat

31 maj 2023
WIĘCEJ
"Nadbużańskie Ziołowe Spotkania"

"Nadbużańskie Ziołowe Spotkania"

18 czerwca br. organizowana jest w Ziołowym Zakątku w Korycinach imprezę "Nadbużańskie Ziołowe Spotkania"

29 maj 2023
WIĘCEJ
Życzenia z okazji Dnia Matki

Życzenia z okazji Dnia Matki

Życzenia z okazji Dnia Matki

26 maj 2023
WIĘCEJ
Ekologiczny Piknik Rodzinny w Gminie Sarnaki

Ekologiczny Piknik Rodzinny w Gminie Sarnaki

Ekologiczny piknik rodzinny - plakat

25 maj 2023
WIĘCEJ
Zaproszenie na koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni Tańca "Mazowsze"

Zaproszenie na koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni Tańca "Mazowsze"

Plakat promujący koncert Mazowsza - Kalejdoskop Barw Polski

Informacja o koncercie w rozwinięciu wiadomości.

23 maj 2023
WIĘCEJ
Obwieszczenie - przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód z powodu przymrozków wiosennych

Obwieszczenie - przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód z powodu przymrozków wiosennych

Rolnicy z Gminy Sarnaki, w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

–PRZYMROZKI WIOSENNE –

mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Sarnakach oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na
obszarze kilku gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Sarnakach (pokój nr 103) w nieprzekraczalnym terminie od 22 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r.

UWAGA:

 • do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r., kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone), kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.
 • przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.
 • powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.
 • do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.

Wójt Gminy Sarnaki
/-/ Grzegorz Arasymowicz

ZAŁĄCZNIK:

19 maj 2023
WIĘCEJ

Więcej artykułów...